پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

گزارش صعود به کوه سفید بهبهان

 اعضای گروه : علی مهربانی- مرتضی موسوی-احسان مهربانی-مجتبی خواجه گیری   سرپرست صعود:علی مهربانی                                                                جلودار :احسان مهربانی      عقب دار:مرتضی موسوی                                            مسیر: ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 75 بازدید